Menu

Patron szkoły

Patron szkoły

Patronem szkoły jest Krzysztof Kami Baczyński, pseudonim Jan Bugaj, żył w latach 1921 - 1944. Był synem literata i publicysty Stanisława Baczyńskiego. Jako absolwent Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie zdała maturę kilka tygodni przed wybuchem drugiej wolny światowej.

Studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Był żołnierzem Armii Krajowej. Poległ w czwartym dniu Powstania Warszawskiego na Placu Teatralnym w Pałacu Blanka w Warszawie 1944 roku. Parę tygodni później w powstaniu zginęła jego żona Barbara. ich wspólny grób znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w kwaterze batalionu AK "Parasol".

Pierwsze wiersze poeta zaczął pisać w latach gimnazjalnych. Wpływ na jego twórczość miały przeżycia i doświadczenia lat wojny i okupacji, tradycje romantyczne, zwłaszcza poezja Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida oraz miłość do żony - Barbary.

Baczyński należał do kręgu literackiego pisma "Droga". Wydał konspiracyjnie dwa zbiorki poezji "Wiersze wybrane"(1942) i "Arkusz poetycki"(1944). Pozostała część dorobku ocalała w rękopisach i została opublikowana po wojnie - "Śpiew z pożogi"(1947), "Utwory zebrane"(1961), wybór "Poezje"(1977).

Poeta został uznany za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego obok takich twórców jak Tadeusz Gajcy, Andrzej Trzebiński i inni. Baczyński stał się obiektem swoistego kultu, którego przejawem były m.in. pieśni z jego tekstami w interpretacji Ewy Demarczyk.

Myśl nadania naszej szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zrodziła się w roku 1998. Wcześniej w 1969 nadano szkole imię Bohaterów Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa dla upamiętnienia 25-lecia powołania MO i SB. Imię to funkcjonowało do roku 1989. Kilka lat później z powodu zachodzących w naszym kraju zmian ustrojowych i politycznych, na wniosek dyrektora szkoły , rady pedagogicznej i rodziców imię to to zostało zniesione.

Dnia 9 października 1999 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Podczas uroczystości odbyło się wręczenie i poświęcenie sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolny w Ładzyniu

ul. Szkolna 4, 05-304 Stanisławów (wieś Ładzyń)

tel. +48 25 757 50 96
tel. +48 579 470 805

e-mail: szkola@spladzyn.stanislawow.pl

Strona BIP: https://bip.zs-ladzyn.stanislawow.eu/

NIP 822-22-47-018
REGON 140093875

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Szkół w Ładzynie