Menu

Zajęcia pozalekcyjne

Basen 2021/2022

Zajęcia nauki pływania na basenie w roku szkolnym 2021/2022 przenaczone są dla grupy 25 dzieci z klas 1-3. Basen dofinansowany jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Koszt 120 zł za semestr. Wyjazdy we wtorki według harmonogramu.

"Rozwój edukacyjny dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów"

W ramach projektu unijnego odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego
  • zajęcia rozwiające z matematyki i języka angielskiego
  • zajęcia przyrodnicze
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • koło szachowe
  • koło dziennikarskie
  • koło teatralne

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkolny w Ładzyniu

ul. Szkolna 4, 05-304 Stanisławów (wieś Ładzyń)

tel. +48 25 757 50 96
tel. +48 579 470 805

e-mail: szkola@spladzyn.stanislawow.pl

Strona BIP: https://bip.zs-ladzyn.stanislawow.eu/

NIP 822-22-47-018
REGON 140093875

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Szkół w Ładzynie